Skip Navigation LinksLogin

Resource: West Gym schedules

 < October 2019 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29
30
Oct 1
2
3
4
5
Type 24420018:EZT2V:St. Ann LV T 2 Tm 1 (Burg) AT St. Mark T 2 (Ruiz)
9:00 AM -10:00 AM
On West Gym
Type 24430008:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 1 (Bingham) AT St. Mark PW 1 (Viera)
10:00 AM -11:00 AM
On West Gym
Type 24500026:EZM1V:OLPH M 1 (Davis) AT St. Mark M 1 (Burch)
11:00 AM -12:00 PM
On West Gym
Type 24510030:EZM2V:St. Jerome M 2 (Vasquez) AT St. Mark M 2 (Sanchez)
12:00 PM -1:00 PM
On West Gym
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Type 24420024:EZT2V:Holy Spirit T 2 Tm 1 (Pina) AT St. Mark T 2 (Ruiz)
9:00 AM -10:00 AM
On West Gym
Type 24430010:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 2 (Sekula-Krueger) AT St. Mark PW 1 (Viera)
10:00 AM -11:00 AM
On West Gym
Type 24500015:EZM1V:St. Jerome M 1 (No Coach) AT St. Mark M 1 (Burch)
11:00 AM -12:00 PM
On West Gym
 
20
21
22
23
24
25
26
Type 24420027:EZT2V:MSH T 2 (Arredondo) AT St. Mark T 2 (Ruiz)
9:00 AM -10:00 AM
On West Gym
Type 24430013:EZP2V:OLPH PW 1 (Pierce) AT St. Mark PW 1 (Viera)
10:00 AM -11:00 AM
On West Gym
Type 24500037:EZM1V:Sts. P&P NB M 1 Tm 1 (Bray) AT St. Mark M 1 (Burch)
11:00 AM -12:00 PM
On West Gym
Type 24500023:EZM1V:OLPH M 1 (Davis) AT St. Helena M 1 (Martinez)
12:00 PM -1:00 PM
On West Gym
 
27
28
29
30
31
Nov 1
2
Type 24420038:EZT2V:St. Anthony School T 2 (Garcia) AT St. Mark T 2 (Ruiz)
9:00 AM -10:00 AM
On West Gym
Type 24510018:EZM2V:St. Anthony School M 2 (Trevino) AT St. Mark M 2 (Sanchez)
10:00 AM -11:00 AM
On West Gym
Type 24500024:EZM1V:Sts. P&P NB M 1 Tm 1 (CALLAS) AT St. Mark M 1 (Burch)
11:00 AM -12:00 PM
On West Gym
Type 24510036:EZM2V:St. Ann LV M 2 Tm 1 (Kite) AT St. Mark M 2 (Sanchez)
12:00 PM -1:00 PM
On West Gym