Skip Navigation LinksLogin

Resource: Gym schedules

 < October 2019 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29
30
Oct 1
2
3
4
5
Type 24430021:EZP2V:OLPH PW 1 (Pierce) AT Holy Spirit PW 1 (Perez)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420044:EZT2V:MSH T 2 (Arredondo) AT Holy Spirit T 2 Tm 1 (Pina)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430023:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 2 (Sekula-Krueger) AT Holy Spirit PW 1 (Perez)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
 
6
7
8
9
10
11
12
Type 24420017:EZT2V:OLPH T 2 Tm 1 (Martinez) AT St. Anthony School T 2 (Garcia)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420047:EZT2V:St. Jerome T 2 (King) AT Holy Spirit T 2 Tm 2 (Porter)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430012:EZP2V:Holy Spirit PW 1 (Perez) AT St. Anthony School PW 1 (Pena)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 24440032:EZP2V:OLPH PW 2 Tm 1 (Martinez) AT St. Anthony School PW 2 (Lee)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym
Type 24440060:EZP2V:MSH PW 2 (Gutierrez) AT St. Thomas More PW 2 (Rodriguez)
1:00 PM -2:00 PM
On Gym
 
13
14
15
16
17
18
19
Type 24420028:EZT2V:St. Ann LV T 2 Tm 1 (Burg) AT St. Anthony School T 2 (Garcia)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420052:EZT2V:St. Pius X T 2 (No Coach) AT Holy Spirit T 2 Tm 2 (Porter)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430025:EZP2V:St. Anthony School PW 1 (Pena) AT Holy Spirit PW 1 (Perez)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 24440038:EZP2V:St. Ann LV PW 2 Tm 3 (West) AT St. Anthony School PW 2 (Lee)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym
Type 24510033:EZM2V:OLPH M 2 Tm 2 (ANDREWS) AT St. Anthony School M 2 (Trevino)
1:00 PM -2:00 PM
On Gym
 
20
21
22
23
24
25
26
Type 24420034:EZT2V:St. Anthony School T 2 (Garcia) AT Holy Spirit T 2 Tm 1 (Pina)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420057:EZT2V:OLPH T 2 Tm 2 (Villarreal) AT Holy Spirit T 2 Tm 2 (Porter)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430015:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 2 (Sekula-Krueger) AT St. Anthony School PW 1 (Pena)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 24430030:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 1 (Bingham) AT Holy Spirit PW 1 (Perez)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym
Type 24510038:EZM2V:OLPH M 2 Tm 1 (ANDREWS) AT St. Anthony School M 2 (Trevino)
1:00 PM -2:00 PM
On Gym
 
27
28
29
30
31
Nov 1
2
Type 24420060:EZT2V:OLPH T 2 Tm 1 (Martinez) AT Holy Spirit T 2 Tm 1 (Pina)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420042:EZT2V:St. Ann LV T 2 Tm 2 (Prater) AT Holy Spirit T 2 Tm 2 (Porter)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430020:EZP2V:St. Mark PW 1 (Viera) AT St. Anthony School PW 1 (Pena)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 24440065:EZP2V:MSH PW 2 (Gutierrez) AT St. Anthony School PW 2 (Lee)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym