Skip Navigation LinksLogin

Resource: Gym schedules

 < October 2019 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
20
21
22
23
24
25
26
Type 24420034:EZT2V:St. Anthony School T 2 (Garcia) AT Holy Spirit T 2 Tm 1 (Pina)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 24420057:EZT2V:OLPH T 2 Tm 2 (Villarreal) AT Holy Spirit T 2 Tm 2 (Porter)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 24430015:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 2 (Sekula-Krueger) AT St. Anthony School PW 1 (Pena)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 24430030:EZP2V:St. Ann LV PW 1 Tm 1 (Bingham) AT Holy Spirit PW 1 (Perez)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym
Type 24510038:EZM2V:OLPH M 2 Tm 1 (ANDREWS) AT St. Anthony School M 2 (Trevino)
1:00 PM -2:00 PM
On Gym